Je Access Point Installeren in apr. 2024 Doe Je Zo | Wifiwijs (2024)

De aanschaf van een nieuw access point voor thuis of op kantoor brengt altijd een uitdaging met zich mee: het installeren ervan. De moeite loont zich echter, aangezien zo'n access point de draadloze dekking van je bestaand netwerk uitbreidt en het aantal gebruikers dat verbinding kan maken met het netwerk verhoogt.

Inhoudsopgave

 1. Benodigdheden voor het gebruik van een access point
 2. Stap 1: Installeer de router/switch
 3. Stap 2: Implementeer het access point
 4. Stap 3: Sluit de kabels aan
 5. Stap 4: Configureren
 6. Stap 5: Voilà!
 7. Wees je bewust van interferentie
 8. Conclusie

Een ethernetkabel loopt van je router naar het access point, die het bekabelde signaal omzet in een draadloos signaal. Of je nu een access point wilt installeren in een groot kantoor of thuis, als je de volgende stappen volgt, heb je in een half uurtje een bruikbaar uitgebreid wifinetwerk! 📶

Benodigdheden voor het gebruik van een access point

De beste access point kopen voor jouw netwerksituatie is natuurlijk de eerste stap. Erachter komen wat je netwerkvereisten zijn, hoeveel personen en apparaten verbinding maken en voor welke activiteiten, is misschien wel de meest essentiële fase van elke wifi-installatie.

Eens je de aankoop hebt gedaan, is het tijd om je access point(s) te installeren en in te stellen. Wat heb je nu allemaal nodig om eraan te beginnen? Wel, het volgende:

 • Een access point, de hoofdrolspeler!
 • Een netwerk-switch of router, apparaat dat nodig is voor de distributie en het beheer van gegevens die worden overgedragen naar, tussen en van access points en eindapparaten binnen een lokaal netwerk.
 • Een ethernet-kabel. Deze kabel krijg je bij je access point en is nodig voor een snelle gegevensoverdracht tussen het access point en andere apparaten.
 • Een AC/DC-voedingsadapter (indien meegeleverd).
 • Een computer (of goede laptop). Deze heb je nodig voor de configuratie van je access point.

Sommige access points hebben een voedingsadapter nodig om te functioneren. De meeste moderne access points ondersteunen echter Power over Ethernet (PoE), waardoor je geen externe voedingsadapter nodig hebt.

Power over Ethernet

Power over Ethernet (PoE) is een technologie waarmee elektrische stroom via ethernetkabels wordt doorgegeven aan powered devices (PD's), zoals draadloze acces points en IP-camera's, naast de gegevens die gewoonlijk via de kabel worden doorgegeven.

Afhankelijk van de hardware en de situatie, heb je misschien ook diverse andere items nodig, zoals bijvoorbeeld een modem, stuurprogramma's/suite-installatieschijven voor het access point, verlengsnoeren en muurbevestigingen.

Volg de volgende stappen om je access point te installeren!

Stap 1: Installeer de router/switch

Zoek ten eerste een goede plaats voor je router. Plaats de router niet in een hoek, maar het liefst op een hoge, centrale plaats.

Houd de router zo veel mogelijk uit de buurt van bakstenen en stenen, metalen of betonnen muren. Dit zorgt voor een effectievere verdeling van de dekking en minimale storingen.

Als het een schakelaar of een bekabelde router is, plaats deze dan op een locatie waar hij geen activiteiten en omringende interieurelementen stoort, zoals stopcontacten of lampen.

Sluit de router aan op een stopcontact en schakel hem in. PoE-compatibele apparaten hebben geen stopcontact nodig, enkel een ethernetkabel.

Stap 2: Implementeer het access point

Zoek een goede plaats voor het access point. Als het access point bedoeld is om draadloze connectiviteit tot stand te brengen, plaats het dan daar waar het draadloze signaal een zo groot mogelijk gebied bestrijkt met zo weinig mogelijk obstakels en interferentie met andere draadloze apparaten.

Als het apparaat werkt met een AC/DC-adapter, sluit die adapter dan aan op het access point en steek de stekker in een stopcontact. Als het een PoE-verbinding is, ga je verder met de volgende stap.

Stap 3: Sluit de kabels aan

Gebruik een ethernetkabel om het access point met je router te verbinden. Steek de kabel in een LAN-poort van je router en in de ethernethoofdpoort van het access point. Dit introduceert je access point in het gecreëerde lokale netwerk van de router.

Gebruik een ethernet-kabel om de router met je computer te verbinden. Steek de kabel in een LAN-poort op de router en in de ethernet-poort op je computer. Zo sluit je je computer op het netwerk aan en is een direct access point en LAN-beheer mogelijk. Wacht enkele minuten na het inpluggen.

Je Access Point Installeren in apr. 2024 Doe Je Zo | Wifiwijs (1)

Begin je helemaal van voren af aan, dan moet je ook nog je router verbinden met je bodem om je hardware te verbinden met het internet van buitenaf. Gebruik hiervoor een ethernetkabel. Steek de kabel in de ethernet-hoofdpoort van de router en in de ethernetpoort van je modem.

Stap 4: Configureren

Moderne technologie maakt het ongemak van het handmatig instellen van LAN-verbindingen praktisch overbodig, laat staan het instellen van internettoegang als je al bent aangesloten op je provider.

Zodra alles correct is aangesloten en de apparaten elkaars aanwezigheid op het netwerk hebben bevestigd, ben je klaar om te beginnen!

LAN

Een LAN (Local Area Network) is een verzameling apparaten die met elkaar verbonden zijn op één fysieke locatie, zoals een gebouw, kantoor of huis. Een LAN kan klein of groot zijn, gaande van een thuisnetwerk met één gebruiker tot een bedrijfsnetwerk met duizenden gebruikers en toestellen in een kantoor of school.

Als een basisinstelling nodig is voor het access point of voor het netwerk in het algemeen, geeft de computer of de gebruikershandleiding instructies over welke stappen je moet nemen.

Die kan ik je hier niet uitleggen, omdat de specifieke stappen vooral per merk verschillen. Ik raad je aan op YouTube of op de productpagina een instructievideo op te zoeken een als je moeite hebt met de installatie!

Je kunt ook optionele en geavanceerde routerinstellingen wijzigen. Maak hiervoor via je computer verbinding met de router met het IP-adres dat in de handleiding vermeld staat.

Stap 5: Voilà!

De installatie is voltooid. Je kunt nu genieten van een uitgebreide draadloze dekking en een verbeterd draadloos signaal met het nieuw geïmplementeerde access point!

Wees je bewust van interferentie

Geloof het of niet, de grootste storingsveroorzakers in je netwerk zijn draadloze access points! Wanneer je twee of meer access points gebruikt, is het belangrijk om een goed kanaalplan te maken, zodat je access points elkaar niet storen.

Je Access Point Installeren in apr. 2024 Doe Je Zo | Wifiwijs (2)

Als je een wifinetwerk opzet in een landelijk gebied of op een geïsoleerde locatie zonder nabijgelegen commerciële of residentiële gebouwen, hoef je je niet veel zorgen te maken.

Er is in deze gevallen weinig interferentie van buitenaf die van invloed is op je netwerk, aangezien er simpelweg geen of weinig andere draadloze netwerken in de buurt zijn.

Als je je in een dichtbevolkt gebied bevindt, is de kans op de interferentie van nabijgelegen access points en wifi-apparaten aanzienlijk.

De tientallen – zo niet honderden – nabijgelegen draadloze netwerken kunnen een interferentie nachtmerrie veroorzaken voor je draadloze access point-installatie.

Een manier om te zien hoeveel draadloze netwerken er om je heen uitzenden, is door simpelweg de beschikbare wifi-netwerken op je telefoon of laptop te controleren.

Elk netwerk dat je ziet, of het nu een sterk signaal heeft of niet, beveiligd is of niet, zendt een draadloos signaal uit dat mogelijk interfereert met je netwerk.

Kanaalplan

Met een goed kanaalplan win je kostbare zendtijd. Door het juiste wifikanaal te kiezen, verbeter je je wifisnelhedenaanzienlijk. In de 2,4 GHz-kanalen zijn 1, 6 en 11 de enige niet-overlappende kanalen. Het selecteren van één of meer van deze kanalen, is een belangrijk onderdeel van het correct instellen van je netwerk.

Een goed idee daarnaast is om zoveel mogelijk apparaten in te stellen op 5 GHz. De reden hiervoor is dat 2,4 GHz kanalen elkaar meer overlappen en ze meestal overbezet zijn met netwerken van buren.

Ook zit bepaalde huisapparatuur, zoals je magnetron of babyfoon, op de 2,4 GHz-band. 5 GHz haalt bovendien veel hogere snelheden, al dan niet ten koste van bereik.

Maak om het kanaal te kiezen eerst verbinding met je wifinetwerk. Ga naar Gateway > Verbinding > wifi. Om je kanaalselectie te wijzigen, selecteer jeBewerken naast het wifikanaal dat je wilt wijzigen. Klik op het keuzerondje voor het kanaalselectieveld en selecteer het gewenste kanaalnummer. Selecteer Instellingen opslaan!

Conclusie

Zodra je de juiste locatie voor je access point hebt gevonden en de fysieke installatiefase voltooid is, surf je als nooit tevoren draadloos op het web. Met de juiste configuraties biedt een access point een drastische verbetering van je draadloze prestaties.

Hopelijk heb je dankzij deze stap voor stap gids nu een duidelijk antwoord op je vraag: "hoe installeer ik een access point?" Bedankt voor het lezen en indien je nog vragen hebt, stel ze gerust!

Was dit artikel behulpzaam?

Laat het ons weten, het is de enige manier hoe we kunnen verbeteren.

Je Access Point Installeren in apr. 2024 Doe Je Zo | Wifiwijs (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 5812

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.