Beste WiFi access point voor betere en snellere WiFi (2024)

Een goed WiFi access point is de beste manier om snellere WiFi te realiseren in huis of kantoor. Hier de beste WiFi access points uit de test.

Een WiFi access point is een (extra) toegangspunt tot je draadloze WiFi netwerk. Meestal wordt een access point op een plaats neergezet waar de WiFi verbinding met de router slecht is. Via het access point heb je dan ook op die plek een optimaal snelle WiFi verbinding.


Verschil wifi access point en wifi versterker

Een access point is een heel ander apparaat dan een WiFi versterker. Beide zorgen voor betere WiFi verbinding, maar doen dat op verschillende manieren, en er is een groot verschil in resultaat. Een versterker is het makkelijkst te installeren maar een goed access point zorgt voor een snellere en betere WiFi verbinding.

Hieronder leggen we het verschil uit tussen beide apparaten.

Beste WiFi access point voor betere en snellere WiFi (1)

WiFi access point Netgear

xxx

Een WiFi versterker / WiFi repeater

Een WiFi versterker pakt het draadloze signaal op en geeft dat weer door draadloos door. Ze worden dan ook wel WiFi repeater genoemd. Je hoeft hiervoor geen kabels te trekken, en vanaf de WiFi versterker is het signaal weer een stukje even snel als dat de WiFi versterker deze ontvangt.

Dat laatste is echter ook het nadeel van de WiFi versterker. Het signaal van een WiFi repeater kan nooit sterker zijn dan dat de WiFi versterker hem ontvangt. Daarom mag de draadloos netwerk versterker ook niet te ver weg staan van de WiFi router, en er treedt altijd snelheidsverlies op omdat de WiFi versterker ook niet de volle snelheid ontvangt.

Een WiFi access point voor meer snelheid

Een WiFi accesspoint wordt met een netwerkkabel aan de router gekoppeld. Voor dat deel moet je dus wel een netwerk kabel trekken. Dat is een nadeel omdat je bijvoorbeeld een kabel naar een andere verdieping moet trekken om daar een optimale WiFi snelheid te krijgen.

Het voordeel is echter dat het WiFi accesspoint is dat deze de volledige snelheid doorgeeft. Je kunt het WiFi access point ook overal neerzetten, de afstand en obstakels ten opzichte van de router beïnvloeden de snelheid niet. Maar je moet dus wel een netwerk kabel trekken.

Je hebt dan in de buurt van het WiFi accesspoint wel de dezelfde hoge snelheid als bij de router. Of zelfs sneller als het WiFi accesspoint een beter WiFi signaal afgeeft dan de router.

De beste manier om je WiFi snelheid in huis te verbeteren is dus een accesspoint op de juiste plek. Maar wat is het beste access point? Hier boven vind je de beste WiFi access points uit de beste acces point test.

Beste WiFi access point voor betere en snellere WiFi (2)

TP-Link access point plafond

Wat kost een goede access point?

Aan de prijzen van deze beste access points kun je zien dat een goed access point helemaal niet duur hoeft te zijn. Een access point voor een betere WiFi dekking is een eenvoudiger apparaat dan een router en is daarom gemiddeld ook een stuk goedkoper.

Voor drie tientjes heb je al een goed access point waarmee je een netwerk kunt versterken of een extra netwerk kunt opzetten. Overigens zijn er ook veel duurdere WiFi access points, met prijzen van soms vele honderden euro's.

Beste WiFi access point voor betere en snellere WiFi (3)

Access point TP-Link tafelmodel

WiFi snelheid van een access point

De verschillen tussen een goedkoop access point een een duur access point zit hem vooral in de WiFi snelheid. Maken meerdere mensen gelijktijdig gebruik van het WiFi access point en gebruiken deze zware toepassingen zoals video of games, dan heb je veel meer WiFi bandbreedte nodig dan bij een gemiddeld thuisnetwerk. Voor een gemiddeld netwerk thuis met meerdere gebruikers wordt een WiFi access point met minimaal 600 Mbs aanbevolen.

Goede access points bieden ook een dual band verbinding. Twee gebruikers kunnen dan een andere frequentie gebruiken zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Bij een tri-band verbinding zijn er zelfs drie verschillende frequenties.

De beste access points bieden een simultane dual-band of tri-band zodat één gebruiker gelijktijdig van de verschillende frequenties gebruik kan maken. Zo krijg je een optimale mix van een snelle verbinding (de 5 Ghz frequentie) en een verre verbinding (de 2,4 Ghz frequentie).

Beste WiFi access point voor betere en snellere WiFi (4)

WiFi access point plafond Ubiquiti

Ethernet snelheid van een access point

Vergeet ook de snelheid van de bekabelde verbinding niet. Deze is van belang voor de snelweg tussen de router en het WiFi access point. Fast Ethernet biedt een snelheid tot 100 Mbps, maar dat is een stuk minder fast dan de 1000 Mbps die Gigabit kan halen.

Zowel het access point als de router moeten deze hoge snelheid halen om er van te profiteren.

Ethernet poorten

Een access point wordt vooral gebruikt om WiFi toegang te bieden, maar je kunt er meestal ook via een netwerkkabel apparatuur mee verbinden. Daarvoor moet het WiFi access point over meer dan 1 ethernet poort beschikken (die ene poort is nodig voor de koppeling aan de router).

De extra ethernet poorten (netwerk aansluitingen) kun je gebruiken om bijvoorbeeld een NAS-systeem (data opslag) of een printer een optimale bedrade verbinding te geven.

Of je trekt van het WiFi access point een netwerkkabel naar een volgend access point elders in het gebouw. Zo kun je zonder snelheidsverlies in een groot huis of kantoor overal WiFi dekking bieden.

Beste WiFi access point voor betere en snellere WiFi (5)

Outdoor access point TP-Link

Power over Ethernet

Steeds meer WiFi access points kunnen niet alleen de data maar ook de stroom via de netwerkkabel ontvangen. Dat geeft meer vrijheid bij het plaatsen, want er is dan geen stopcontact nodig. Overigens moet er dan wel een apparaat gekoppeld zijn dat ook Power over Ethernet (PoE) ondersteund, bijvoorbeeld de router.

Beste access point merken

De beste WiFi access points worden gemaakt door netwerk specialisten als TP-Link, Netgear,Ubiquiti Networks, Cisco, D-Link en Zyxel. Bij de WiFi access point aanbiedingen bovenaan vind je ze allemaal. Hieronder een korte beschrijving van de beste accesspoint fabrikanten.

TP-Link

Specialist in netwerk hardware uit China. Maakt alle soorten netwerk apparatuur voor consumenten en bedrijven en is één van de beste access point fabrikanten.

Netgear

Amerikaanse fabrikant van netwerk apparatuur en internet apparatuur uit Silicon Valley. Netgear maakt alle soorten netwerk apparatuur voor particulieren en bedrijven waaronder goede access points voor thuis.

Cisco

Andere Californische netwerk fabrikant die tot de beste access point merken behoort. Ook Cisco maakt heel goede accesspoints voor thuis en op het werk.

Ubiquiti

Ubiquiti is een andere Amerikaanse fabrikant van hardware voor netwerken en internet.Ubiquiti is jonger en minder bekend dan bovenstaande namen, maar wel één van de beste en grootse access point makers.

Zyxel

Zyxel uit Taiwan is een andere goede access point fabrikant. Naast accesspoints maakt Zyxel ook andere netwerk apparaten zoals routers, gateways, switches e.d.

D-Link

Ook D-Link is een Taiwanese netwerk specialist. D-Link is in 1986 opgericht en behoort daarmee tot de oudere (en meest ervaren) accesspoint fabrikanten. Voor een access point voor thuis is D-Link een goed merk, de hebben namelijk heel betaalbare access points voor een netwerk thuis.

Kijk bij de bovenaan genoemde beste access point test. Je vindt daar de beste access points in het algemeen en het beste WiFi access point uit de test in verschillende prijsklassen.

Zie ook: Beste netwerk apparatuur uit de test

Samenvatting:

Vergeet WiFi versterkers, als je echt snellere WiFi wil is een WiFi access point veel beter. Een goed WiFi access point geeft je volledige snelheid en is goedkoper dan een tweede router. Hierboven vind je de beste access points uit de test. Het betreft de WiFi access point test van Coolblue en de access point test van Hardware.info. Bovendien vind je bovenaan een overzicht met alle goede access points met al hun prijzen, specificaties, reviews en ervaringen. Daaruit kun je makkelijk het voor jou beste access point selecteren.

Beste WiFi access point voor betere en snellere WiFi (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated:

Views: 5830

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.